Покотилівський ліцей "Промінь"

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Вітаємо Вас на сайті

Покотилівського ліцею "Промінь"

Харківської районної ради Харківської області

/Files/images/ліцей Промінь (1).JPG

Адреса закладу: 62458 Харківська область, Харківський район, смт. Покотилівка, вул. Кооперативна, 20

тел. 745-62-56 E-mail: pok_licey@ukr.net

Інформація про Покотилівський ліцей «Промінь» Харківської районної ради Харківської області

Рік заснування 1923 рік – заснування закладу, 2003 – реорганізація закладу
Директор ліцею Хіменко Тетяна Олексіївна, освіта вища, за фахом учитель української мови та літератури, має вищу кваліфікаційну категорію. Заклад очолює з 01.09.2011 року.
Контингент учнів Кількість класів - 29, кількість учнів – 730
з них : 1 класів –3, кількість учнів у 1-х класах – 85; 9 класів – 3, кількість учнів у 9-х класах – 64; 11 клас-1, кількість учнів у 11-му класі – 28
Мова навчання Українська
Профільне навчання Навчально-виховний процес здійснюється за інформаційно-технологічним профілем (10 клас- 28 учнів та 11 клас - 28 учні).
Педагогічний колектив Всього вчителів - 56, з них:
– вчителів вищої кваліфікаційної категорії - 26
– вчителів першої кваліфікаційної категорії - 9
– вчителів другої кваліфікаційної категорії - 5
– мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 7
– звання «Старший вчитель» - 14
– звання «Вчитель-методист» - 5
– звання «Відмінник освіти» - 1
– звання кандидата хімічних наук - 1
Забезпечення харчуванням Гарячим безкоштовним харчуванням забезпечено 45,9% (323 учні) -учнів початкових класів та дітей пільгових категорій (4 дітей-сиріт). За рахунок батьківської плати харчується 100 учнів
5-11 класів.
Творчий потенціал Педагогічний колектив працює над проблемою «Удосконалення освітнього середовища для розвитку особистості і здобуття якісної освіти шляхом розвитку мережної взаємодії педагогічної спільноти».
.
Гурткова робота У школі працює 26 гуртків: науково-технічні – 3, еколого-натуралістичні – 2, туристсько-краєзнавчі – 2, фізкультурно-спортивні – 6, художньо-естетичні – 2 та інші. Працюють секції дитячо-юнацької спортивної школи та музичної школи.
Матеріально-технічне забезпечення До послуг учнів 30 навчальних кабінетів, 2 комп’ютерні класи (22 ПК), спортивна зала, гімнастичний та футбольний майданчики, 3 майстерні, їдальня.
У рамках Національного проекту «Відкритий світ» отримав для використання сучасні технічні засоби: 30 дитячих нетбуків і 30 планшетних комп’ютерів, 12 ноутбуків для вчителів, а також 5 мультимедійних дошок. Також заклад використовує в роботі два мультимедійні проектори. Бібліотечний фонд налічує – 28592 примірників книг, брошур, журналів.

Адрес учреждения: 62458 Харьковская область, Харьковский район, пгт Покотиловка, ул. Кооперативная 20

тел. 745-62-56 E-mail: pok_licey@ukr.net

Информация про Покотиловский лицей "Проминь" Харьковского районного совета Харьковской области

Год основания 1923 год - основание учреждения, 2003 - реорганизация учреждения
Директор школы Хименко Татьяна Алексеевна, высшее образование, по специальности -учитель украинского языка и литературы, имеет высшую квалификационную категорию. Учреждение возглавляет с 01.09.2011 года
Контингент учащихся В лицее учится 730 учеников, из них 1-х классов - 3, в них учеников - 85 чел.,
9-х классов - 3, в них учеников - 64 чел., 11-х классов - 1, в них учеников - 28 чел.
Язык обучения украинский
Профильное обучение Учебно-воспитательный процесс осуществляется по информационно-технологическому профилю (10 класс-28 учеников и 11 класс-28учеников )
Педагогический коллектив Педагогический коллектив насчитывает 56 педагогов, из них высшую квалификационную категорию имеют 26 педагогов, первую квалификационную категорию - 9, вторую квалификационную категорию - 5, категорию "специалист" - 7 учителей.
- имеют звание «Старший учитель» - 14
- имеют звание «Учитель-методист» - 5

- имеют звание «Отличник образования» - 1
- имеют звание кандидата химических наук - 1
Обеспечение питаниемГорячим бесплатным питанием обеспечено 45,9% (323 ученика) учащихся начальных классов и детей льготных категорий (4 детей-сирот). За счет родительской платы питается 100 учеников.
Творческий потенциалПедагогический коллектив работает над проблемой «Совершенствование образовательной среды для развития личности и получения качественного образования путем развития сетевого взаимодействия педагогического сообщества».

Работа кружковВ школе работает 26 кружков: научно-технические - 3, эколого-натуралистические - 2, туристско-краеведческие - 2, физкультурно-спортивные - 6, художественно-эстетические - 2 и другие. Работают секции детско-юношеской спортивной школы и музыкальной школы.
Материально-техническое обеспечениеК услугам учеников 30 учебных кабинетов, 2 компьютерных класса (22 ПК), спортивный зал, гимнастический и футбольная площадки, 3 мастерские, столовая. В рамках Национального проэкта "Открытый мир" в лицее используется 30 нетбуков, 30 планшетов, 12 ноутбуков, 5 мультимедичных досок. А так же в учебно-виспитательном процесе используется два проэктора. Библиотечный фонд насчитывает - 28592 экземпляра книг, брошур и журналов.


/Files/images/Японія.jpg

/Files/images/PISA.png

/Files/images/La_strada_2_2.gif /Files/images/La_strada_1_3.gif